Pobierz cały raport

Pracownicy decydują które organizacje wspieramy.

W 2020 były to:

Fundacja Siepomaga

Fundacja „Pomóż Im” Hospicjum dla Dzieci

Fundacja z Wyboru

Zaangażowanie społeczne zespołu

Staramy się też zachęcać pracowników do działania. Inspirować ich poprzez akcje wewnątrzfirmowe, np. poprzez organizację zbiórek żywności dla potrzebujących, grupowe uprawianie sportu, czy akcje prozdrowotne.

Wiosną 2020 zorganizowaliśmy akcję „Kilometry nas kręcą”, zachęcającą do aktywności fizycznej pracowników.

1 341 km

Przeszliśmy

1 258 km

Przebiegliśmy

11 349 km

suma przebytych kilometrów

65

ilość osób które wzięły udział w akcji

10 584 km

tyle kilometrów przejechaliśmy na rowerze