Na zdjęciu:

Kierownicy Biur w TTMS

Przewiń
[102-8] Zatrudnienie na koniec roku
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Zatrudnienie na koniec roku
Czas nieokreślony
2020
Kobiety
66
Mężczyźni
74
Suma
140
2021
Kobiety
39
Mężczyźni
47
Suma
86
czas określony
2021
Kobiety
93
Mężczyźni
96
Suma
189
2020
Kobiety
72
Mężczyźni
77
Suma
149
na okres próbny
2021
Kobiety
2
Mężczyźni
4
Suma
6
2020
Kobiety
6
Mężczyźni
5
Suma
11
na zastępstwo
2021
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
pełen etat
2021
Kobiety
150
Mężczyźni
163
Suma
313
2020
Kobiety
111
Mężczyźni
123
Suma
234
niepełny etat
2020
Kobiety
11
Mężczyźni
11
Suma
22
2021
Kobiety
6
Mężczyźni
6
Suma
12
Wg Wieku
wiek poniżej 30
2021
Kobiety
50
Mężczyźni
61
Suma
111
2020
Kobiety
43
Mężczyźni
41
Suma
84
wiek 30-50
2021
Kobiety
109
Mężczyźni
110
Suma
219
2020
Kobiety
73
Mężczyźni
82
Suma
155
wiek powyżej 50
2021
Kobiety
2
Mężczyźni
3
Suma
5
2020
Kobiety
1
Mężczyźni
6
Suma
7
Wg Regionu
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2021
Kobiety
125
Mężczyźni
137
Suma
262
2020
Kobiety
101
Mężczyźni
98
Suma
199
Azja (Malezja)
2021
Kobiety
36
Mężczyźni
37
Suma
73
2020
Kobiety
16
Mężczyźni
31
Suma
47
Suma
2020
Kobiety
117
Mężczyźni
129
Suma
246
2021
Kobiety
161
Mężczyźni
174
Suma
335
Osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne, samozatrudnienie, w tym doradcy terenowi itp. (nie uwzględniono osób na powołaniu)
2020
Kobiety
30
Mężczyźni
252
Suma
281
2021
Kobiety
36
Mężczyźni
299
Suma
335
2021 2020
Czas nieokreślony Czas określony Na okres próbny Na zastępstwo Czas nieokreślony Czas określony Na okres próbny Na zastępstwo
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2021
Czas nieokreślony
115
Czas określony
141
Na okres próbny
6
Na zastępstwo
0
2020
Czas nieokreślony
77
Czas określony
111
Na okres próbny
11
Na zastępstwo
0
Azja (Malezja)
2021
Czas nieokreślony
25
Czas określony
48
Na okres próbny
0
Na zastępstwo
0
2020
Czas nieokreślony
9
Czas określony
38
Na okres próbny
0
Na zastępstwo
0
Suma
2020
Czas nieokreślony
140
Czas określony
189
Na okres próbny
6
Na zastępstwo
0
2021
Czas nieokreślony
86
Czas określony
149
Na okres próbny
11
Na zastępstwo
0
[401-1] Przyjęcia nowych Pracowników
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Wg Wieku
wiek poniżej 30
2020
Kobiety
24
Mężczyźni
36
Suma
60
2021
Kobiety
12
Mężczyźni
13
Suma
25
wiek 30-50
2020
Kobiety
42
Mężczyźni
49
Suma
91
2021
Kobiety
14
Mężczyźni
12
Suma
26
wiek powyżej 50
2021
Kobiety
0
Mężczyźni
5
Suma
5
2020
Kobiety
1
Mężczyźni
1
Suma
2
Wg Regionu
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2021
Kobiety
41
Mężczyźni
62
Suma
103
Kobiety
20
Mężczyźni
21
Suma
41
Azja (Malezja)
2021
Kobiety
26
Mężczyźni
24
Suma
50
2020
Kobiety
6
Mężczyźni
9
Suma
15
Suma
2020
Kobiety
26
Mężczyźni
30
Suma
56
2021
Kobiety
67
Mężczyźni
86
Suma
153
%
2021
Kobiety
41,6%
Mężczyźni
49,4%
Suma
45,7%
2020
Kobiety
22,2%
Mężczyźni
23,3%
Suma
22,8%
[401-1] Odejścia Pracowników
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Wg Wieku
wiek poniżej 30
2020
Kobiety
4
Mężczyźni
10
Suma
14
2021
Kobiety
9
Mężczyźni
12
Suma
21
wiek 30-50
2020
Kobiety
4
Mężczyźni
12
Suma
16
2021
Kobiety
15
Mężczyźni
21
Suma
36
wiek powyżej 50
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
2021
Kobiety
0
Mężczyźni
3
Suma
3
Wg Regionu
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2021
Kobiety
21
Mężczyźni
25
Suma
46
2020
Kobiety
7
Mężczyźni
16
Suma
23
Azja (Malezja)
2020
Kobiety
1
Mężczyźni
6
Suma
7
2021
Kobiety
3
Mężczyźni
11
Suma
14
Suma
2020
Kobiety
24
Mężczyźni
36
Suma
60
2021
Kobiety
8
Mężczyźni
22
Suma
30
%
2020
Kobiety
14,9%
Mężczyźni
20,7%
Suma
17,9%
2021
Kobiety
6,8%
Mężczyźni
17,1%
Suma
12,2%
[401-3] Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim / ojcowskim w podziale na płeć
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim / ojcowskim w podziale na płeć
Liczba Pracowników, którzy byli uprawnieni do urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego i skorzystali z tego uprawnienia w roku, w którym urodziło się im dziecko
2021
Kobiety
14
Mężczyźni
5
Suma
19
2020
Kobiety
7
Mężczyźni
3
Suma
10
Nie skorzystali z uprawnienia w roku,
w którym urodziło się dziecko
2021
Kobiety
0
Mężczyźni
3
Suma
3
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
1
Suma
1
Liczba osób, z którymi rozwiązano umowę w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego (umowa rozwiązana z upływem czasu na jaki była zawarta)
2021
Kobiety
1
Mężczyźni
0
Suma
1
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
[404-1] Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na Pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię Pracowników (dla przykładowych stanowisk)*
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na Pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię Pracowników
IT positions (Manager)
2021
Kobiety
14
Mężczyźni
21
Suma
35
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
IT positions (non-Manager)
2020
Kobiety
14
Mężczyźni
14
Suma
28
2021
Kobiety
Mężczyźni
Suma
HR Training
2021
Kobiety
-
Mężczyźni
-
Suma
-
2020
Kobiety
14
Mężczyźni
0
Suma
14
ITIL
2021
Kobiety
-
Mężczyźni
-
Suma
-
2020
Kobiety
14
Mężczyźni
14
Suma
28
*nie uwzględnia działalności w Danii.
[405-2] Stosunek przeciętnego wynagrodzenia kobiety do wynagrodzenia mężczyzny w danej kategorii
12.2021 12.2020
Europa
wg stanowiska Specjalista ds. Walidacji
12.2021
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto meżczyzn o 16,99 %.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 20,21 %.
wg stanowiska Programista
12.2021
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto meżczyzn o 21,92 %.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 11,84 %.
wg wieku pracownicy poniżej 30 roku życia
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 24,17 %.
12.2021
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 28,49 %.
wg wieku pracownicy od 30 roku życia i więcej
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 12,98 %.
12.2021
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 7,81 %.
Azja
wg Stanowiska Application Supporter (wiek 30-50)
12.2021
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 4,4%.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 9%.
wg Stanowiska Developer (wiek 30-50)
12.2021
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było takie samo jak przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 9%.
[202-1] Stosunek wynagrodzenia Pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej (dla przykładowych stanowisk)
12.2021 12.2020
Rynek: Europa
Kobiety
12.2021
przeciętne wynagr. kobiet było większe o 91,07 %
12.2020
przeciętne wynagr. kobiet było większe o 53,85 %
Mężczyźni
12.2020
przeciętne wynagr. mężczyzn było większe o 91,82 %
12.2021
przeciętne wynagr. mężczyzn było większe o 78,95 %
Rynek: Azja
Kobiety
12.2021
przeciętne wynagr. kobiet było większe o 516%
12.2020
przeciętne wynagr. kobiet było większe o 65%
Mężczyźni
12.2021
przeciętne wynagr. mężczyzn było większe o 858%
12.2020
przeciętne wynagr. mężczyzn było większe o 80%
[302-1] Zużycie paliw i energii
j.m. 2021 2020
Zużycie (Europa)
Olej napędowy (ON)
2021
GJ (litr)
2020
271,75
(7423,24)
j.m.
297,43
(8124,72)
benzyna
j.m.
GJ (litr)
2021
92,01
(2775,77)
2020
55,58
(1676,86)
Energia elektryczna
j.m.
GJ (kWh)
2021
810,00
(224 999,13)
2020
735,13 (204 201,91)
Suma
j.m.
GJ
2021
1 173,76
2020
1 088,14
Zużycie (Azja)
Olej napędowy (ON)
2021
-
2020
-
-
benzyna
j.m.
-
2021
-
2020
-
Energia elektryczna
j.m.
GJ (kWh)
2021
51,35
(14 265 kWh)
2020
41,29
(11 469 kWh)
Suma
j.m.
GJ
2021
51,354
2020
41,29
[305-1, 305-2] Szacowana emisja CO2*
j.m. 2021 2020
Szacowana emisja
Emisja CO2 Zakres 1
(olej napędowy, benzyna)
j.m.
tona/kg
2021
26,261 t
2020
24 321,25 kg
Emisja CO2 Zakres 2
(wyłącznie energia elektryczna)
j.m.
tona/kg
2021
157,049 t
2020
146 821,17 kg
Suma
j.m.
tona/kg
2021
183,310 t
2020
171 142,42 kg

Komentarz: kalkulacja emisji ze spalania oleju napędowego i benzyny oparta została o rzeczywiste zużycie paliw oraz wskaźniki emisyjności wg UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting. Szacunki emisji wynikającej z konsumpcji zakupionej energii elektrycznej oparto o szacowane zużycie i wskaźniki emisyjności (dla Polski opublikowane przez KOBiZE w raportach z grudnia 2020 i 2021; dla Malezji w oparciu o dane pochodzące z https://ourworldindata.org/).*dane za 2020 rok zostały skorygowane o nieuwzględniane wcześniej zużycie energii elektrycznej w Malezji.