Pobierz cały raport
[102-8] Zatrudnienie na koniec roku
2019 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Zatrudnienie na koniec roku
Czas nieokreślony
2020
Kobiety
29
Mężczyźni
47
Suma
86
2019
Kobiety
26
Mężczyźni
37
Suma
63
czas określony
2019
Kobiety
54
Mężczyźni
76
Suma
130
2020
Kobiety
72
Mężczyźni
77
Suma
149
na okres próbny
2019
Kobiety
19
Mężczyźni
11
Suma
30
2020
Kobiety
6
Mężczyźni
5
Suma
11
na zastępstwo
2019
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
pełen etat
2019
Kobiety
90
Mężczyźni
113
Suma
203
2020
Kobiety
111
Mężczyźni
123
Suma
234
niepełny etat
2020
Kobiety
6
Mężczyźni
6
Suma
12
2019
Kobiety
9
Mężczyźni
8
Suma
17
Wg Wieku
wiek poniżej 30
2019
Kobiety
43
Mężczyźni
44
Suma
87
2020
Kobiety
43
Mężczyźni
41
Suma
84
wiek 30-50
2019
Kobiety
56
Mężczyźni
76
Suma
132
2020
Kobiety
73
Mężczyźni
82
Suma
155
wiek powyżej 50
2019
Kobiety
0
Mężczyźni
1
Suma
1
2020
Kobiety
1
Mężczyźni
6
Suma
7
Wg Regionu
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2019
Kobiety
88
Mężczyźni
95
Suma
182
2020
Kobiety
101
Mężczyźni
98
Suma
199
Azja (Malezja)
2019
Kobiety
11
Mężczyźni
29
Suma
40
2020
Kobiety
16
Mężczyźni
31
Suma
47
Suma
2019
Kobiety
99
Mężczyźni
124
Suma
222
2020
Kobiety
117
Mężczyźni
129
Suma
246
Osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne, samozatrudnienie, w tym doradcy terenowi itp. (nie uwzględniono osób na powołaniu)
2019
Kobiety
26
Mężczyźni
208
Suma
234
2020
Kobiety
30
Mężczyźni
252
Suma
281
2019 2020
Czas nieokreślony Czas określony Na okres próbny Na zastępstwo Czas nieokreślony Czas określony Na okres próbny Na zastępstwo
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2019
Czas nieokreślony
60
Czas określony
90
Na okres próbny
30
Na zastępstwo
0
2020
Czas nieokreślony
77
Czas określony
111
Na okres próbny
11
Na zastępstwo
0
Azja (Malezja)
2020
Czas nieokreślony
9
Czas określony
38
Na okres próbny
0
Na zastępstwo
0
2019
Czas nieokreślony
3
Czas określony
37
Na okres próbny
0
Na zastępstwo
0
Suma
2020
Czas nieokreślony
86
Czas określony
149
Na okres próbny
11
Na zastępstwo
0
2019
Czas nieokreślony
63
Czas określony
127
Na okres próbny
30
Na zastępstwo
0
[401-1] Przyjęcia nowych Pracowników
2019 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Wg Wieku
wiek poniżej 30
2020
Kobiety
12
Mężczyźni
13
Suma
25
2019
Kobiety
23
Mężczyźni
23
Suma
46
wiek 30-50
2020
Kobiety
14
Mężczyźni
12
Suma
26
2019
Kobiety
20
Mężczyźni
37
Suma
57
wiek powyżej 50
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
5
Suma
5
2019
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
Wg Regionu
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2019
Kobiety
38
Mężczyźni
33
Suma
71
Kobiety
20
Mężczyźni
21
Suma
41
Azja (Malezja)
2019
Kobiety
5
Mężczyźni
27
Suma
32
2020
Kobiety
6
Mężczyźni
9
Suma
15
Suma
2019
Kobiety
43
Mężczyźni
60
Suma
103
2020
Kobiety
26
Mężczyźni
30
Suma
56
%
2019
Kobiety
43,4%
Mężczyźni
49,6%
Suma
46,8%
2020
Kobiety
22,2%
Mężczyźni
23,3%
Suma
22,8%
[401-1] Odejścia Pracowników
2019 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Wg Wieku
wiek poniżej 30
2019
Kobiety
5
Mężczyźni
12
Suma
17
2020
Kobiety
4
Mężczyźni
10
Suma
14
wiek 30-50
2019
Kobiety
4
Mężczyźni
21
Suma
25
2020
Kobiety
4
Mężczyźni
12
Suma
16
wiek powyżej 50
2019
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
Wg Regionu
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2019
Kobiety
8
Mężczyźni
23
Suma
31
2020
Kobiety
7
Mężczyźni
16
Suma
23
Azja (Malezja)
2019
Kobiety
1
Mężczyźni
10
Suma
11
2020
Kobiety
1
Mężczyźni
6
Suma
7
Suma
2020
Kobiety
8
Mężczyźni
22
Suma
30
2019
Kobiety
9
Mężczyźni
33
Suma
42
%
2020
Kobiety
6,8%
Mężczyźni
17,1%
Suma
12,2%
2019
Kobiety
9,1%
Mężczyźni
27,3%
Suma
19,1%
[401-3] Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim / ojcowskim w podziale na płeć
2019 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim / ojcowskim w podziale na płeć
Liczba Pracowników, którzy byli uprawnieni do urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego i skorzystali z tego uprawnienia w roku, w którym urodziło się im dziecko
2019
Kobiety
4
Mężczyźni
2
Suma
6
2020
Kobiety
7
Mężczyźni
3
Suma
10
Nie skorzystali z uprawnienia w roku, w którym urodziło się dziecko
2019
Kobiety
0
Mężczyźni
1
Suma
1
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
1
Suma
1
Liczba osób, z którymi rozwiązano umowę w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego (umowa rozwiązana z upływem czasu na jaki była zawarta)
2020
Kobiety
1
Mężczyźni
0
Suma
1
2019
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
[404-1] Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na Pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię Pracowników
2019 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na Pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię Pracowników
Scrum Master
2019
Kobiety
14
Mężczyźni
0
Suma
14
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
HR Training
2019
Kobiety
14
Mężczyźni
0
Suma
14
2020
Kobiety
14
Mężczyźni
0
Suma
14
ITIL
2019
Kobiety
14
Mężczyźni
14
Suma
28
2020
Kobiety
14
Mężczyźni
14
Suma
28
[405-2] Stosunek przeciętnego wynagrodzenia kobiety do wynagrodzenia mężczyzny w danej kategorii
12.2019 12.2020
Europa
wg stanowiska Specjalista ds. Walidacji
12.2019
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 23,65%.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 20,21%.
wg stanowiska Programista
12.2019
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 3,61%.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 11,84%.
wg wieku pracownicy poniżej 30 roku życia
12.2019
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 14,98%.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 24,17%.
wg wieku pracownicy od 30 roku życia i więcej
12.2019
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 14,39%.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 7,81%.
Azja
wg Stanowiska Application Supporter (wiek 30-50)
12.2019
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 15%.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 9%.
wg Stanowiska Developer (wiek 30-50)
12.2019
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 5%.
12.2020
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn o 9%.
[202-1] Stosunek wynagrodzenia Pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej (dla przykładowych stanowisk)
12.2019 12.2020
Rynek: Europa
Kobiety
12.2019
przeciętne wynagr. kobiet było większe o 28,52%
12.2020
przeciętne wynagr. kobiet było większe o 53,85 %
Mężczyźni
12.2019
przeciętne wynagr. mężczyzn było większe o 50,67%
12.2020
przeciętne wynagr. mężczyzn było większe o 91,82 %
12.2019 12.2020
Rynek: Azja
Kobiety
12.2019
przeciętne wynagr. kobiet było większe o 60%
12.2020
przeciętne wynagr. kobiet było większe o 65%
Mężczyźni
12.2019
przeciętne wynagr. mężczyzn było większe o 70%
12.2020
przeciętne wynagr. mężczyzn było większe o 80%
[302-1] Zużycie paliw i energii*
j.m. 2019 2020
Zużycie
Olej napędowy (ON)
2019
364,94 (9 968,94)
2020
297,43 (8124,72)
j.m.
GJ (litr)
benzyna
j.m.
GJ (litr)
2019
47,23 (1424,71)
2020
55,58 (1676,86)
Energia elektryczna
j.m.
GJ (kWh)
2019
733,32 (203 698,82)
2020
735,13 (204 201,91)
Suma
j.m.
GJ
2019
1 145,48
2020
1 088,14
[305-1, 305-2] Szacowana emisja CO2*
j.m. 2019 2020
Szacowana emisja
Emisja CO2 Zakres 1 (olej napędowy, benzyna)
j.m.
tona
2019
28 470,02
2020
24 321,25
Emisja CO2 Zakres 2 (wyłącznie energia elektryczna)
j.m.
tona
2019
155 829,60
2020
146 821,17
Suma
j.m.
tona
2019
184 299,62
2020
171 142,42

Komentarz: kalkulacja emisji ze spalania oleju napędowego i benzyny oparta została o rzeczywiste zużycie paliw oraz wskaźniki emisyjności wg UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting. Szacunki emisji wynikającej z konsumpcji zakupionej energii elektrycznej oparto o szacowane zużycie i wskaźniki emisyjności opublikowane przez KOBiZE w raportach z grudnia 2019 i 2020.

* dotyczy Europy