Projekty realizowane przez TTMS wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy, umiejętności powiązanych z konkretnymi językami i technologiami, lecz także specyficznej wiedzy domenowej, niezbędnej do przygotowania rozwiązań odzwierciedlających potrzeby konkretnych segmentów rynku.