Podsumowanie

Zatrudnieni w naszej spółce eksperci nie tylko posiadają certyfikaty poświadczające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, stosując je w prowadzonych przez siebie projektach, ale również występują jako trenerzy, pomagając skutecznie wdrażać te metodyki w zespołach i organizacjach klientów Grupy Transition Technologies.