Standardy

Zobowiązujemy się realizować zadania indywidualne i zespołowe zgodnie ze standardami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Grupy Kapitałowej Transition Technologies, której jesteśmy członkiem W skład Zintegrowanego Systemu Zarzadzania GKTT wchodzą następujące standardy: