Przyjazne miejsce pracy

Naszych biur jest w Polsce i na świecie coraz więcej. Każde jest inne i ma odrębny indywidualny klimat. Łączy je jednak zestaw cech, które składają się na tzw. przyjazną przestrzeń:

W TTMS zostały wdrożone standardy, narzucone przez grupę kapitałową GKTT, do której należymy. Tworzą one Zintegrowany System Zarządzania.

Jedna z norm, przez nas przestrzeganych, określa 11 obszarów, mających wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji:

Jako TTMS wchodzimy w interakcje z różnorodnymi interesariuszami, wśród których należy z wymienić następujące grupy:

Niektóre z benefitów, z których korzystają nasi pracownicy

Akademie technologiczne – nasz sposób na praktyki

Od wielu lat prowadzimy własny program szkoleń w dedykowanych obszarach. Są to unikalne szkolenia, w czasie których uczestnicy zdobywają merytoryczną wiedzę i często już po kilku tygodniach mają możliwość pracy przy komercyjnych projektach. Udział w Akademii również staje się często pierwszym krokiem do długoterminowej współpracy.

Zaangażowanie społeczne zespołu

Staramy się zachęcać naszych pracowników do wspólnych aktywności. Działalność społeczna może być również tą aktywnością, która pozwala nam robić coś razem, spędzać wspólnie czas, współdzielić cele i wartości.