PN-ISO/IEC 27002

Obszary mające wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27002:

PN-ISO/IEC 27002

Zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27002 przez bezpieczeństwo informacji należy rozumieć zachowanie ich: