Opis

Prezentowany raport jest pierwszym raportem niefinansowym (ESG) przygotowanym i opublikowanym przez Transition Technologies MS S.A. (dawniej Transition Technologies – Managed Services sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi: Transition Technologies Managed Services LTD (Wielka Brytania) i TTMS Software Malezja Sdn. Bhd (Malezja).

Został on opracowany zgodnie z GRI Standards („in accordance”) w opcji podstawowej („core”). Obejmuje on rok 2020, tj. okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Nie był on poddawany zewnętrznej weryfikacji audytora, lecz spółka dołożyła wszelkiej staranności, by przedstawione w nim informacje były rzetelne.

Opis

Wśród kluczowych menedżerów spółki należało wspomnieć też dyrektorów operacyjnych (COO), dyrektora finansowego, dyrektora HR, dyrektora sprzedaży oraz dyrektora administracyjnego. Ten ostatni nie tylko odpowiada za szereg aspektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością, ale też koordynuje zarządzanie całością zagadnienia. W związku z planowanym debiutem spółki na giełdzie, konieczna była zmiana jej formy prawnej i przekształcenie spółki w spółkę akcyjną.

To z kolei wiązało się z wymogiem poszerzenia składu zarządu. W efekcie już w 2021 roku do zarządu dołączyli: Lena Rożak (CFO), Krzysztof Zapała (COO Asia Pacific) i Adam Kaczmarczyk (COO Europe). Wszyscy wcześniej związani ze spółką i piastujący wspomniane wcześniej kluczowe funkcje dyrektorskie.