Podsumowanie

Został on opracowany zgodnie z GRI Standards („in accordance”) w opcji podstawowej („core”). Obejmuje on rok 2021, tj. okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Nie był on poddawany zewnętrznej weryfikacji audytora, lecz spółka dołożyła wszelkiej staranności, by przedstawione w nim informacje były rzetelne.

Kluczowym elementem tej części raportu jest matryca istotności poszczególnych aspektów społecznej odpowiedzialności.

A co, jeśli…

  • w firmie ma miejsce zachowanie, mające cechy dyskryminacji bądź mobbingu?
  • spółka, której udziały posiada pracownik TTMS, staje się naszym klientem?
  • osoba ubiegająca się o pracę w TTMS, w której procesie rekrutacji mamy uczestniczyć, okazuje się być naszym dobrym znajomym.
To trudne i złożone kwestie,
wymagające regulacji.

Pasje nie mniej ważne niż kompetencje

W procesie rekrutacji zwracamy uwagę nie tylko na doświadczenie i umiejętności. Punktem wyjścia jest odpowiedni profil osobowościowy. Sprzyja to zachowaniu szczególnego charakteru firmy, z której wyrośliśmy i na którym tak bardzo nam zależy. Dla nas ogromnie ważne jest chociażby to, aby pracownicy TTMS mogli rozwijać swoje pasje czy zainteresowania.

Rzadkie, sformalizowane kontakty: z instytucjami, dotyczą konkretnych spraw. Częste, nieformalne kontakty: dialog z pracownikami, angażujący w podejmowanie decyzji, dotyczących środowiska i warunków ich pracy. Przykład: decyzje dotyczące biura, jego lokalizacji, formy pracy, czy wybór organizacji, którą firma powinna wesprzeć. Częste kontakty o zróżnicowanym charakterze: z Klientami oraz dostawcami.