Ostatecznie w raporcie skupiono się na następujących aspektach i standardach GRI: