Pobierz cały raport

Pasje nie mniej ważne niż kompetencje

W procesie rekrutacji zwracamy uwagę nie tylko na doświadczenie i umiejętności. Równie ważne jest to, aby pracownicy TTMS mogli rozwijać swoje pasje czy zainteresowania. Stawiamy na:

Chęć dalszego rozwoju

Ciekawość świata

Komunikatywność

Wykształcenie

Kompetencje

Doświadczenie

Pasje

Indywidualność

Kreatywność

Empatię

Szacunek

Równość

Projekty realizowane przez TTMS wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy, umiejętności powiązanych z konkretnymi językami i technologiami, lecz także specyficznej wiedzy domenowej, niezbędnej do przygotowania rozwiązań odzwierciedlających potrzeby konkretnych segmentów rynku.

530

O tyle zwiększyła się ilość pracowników TTMS od początku działania firmy

16%

tyle wynosił wzrost zatrudnienia w TTMS w 2020 (w stosunku do 2019)

Zatrudnienie

2019 2020
Zatrudnieni w TTMS
Umowa o pracę
2019
220
2020
243
Kontraktorzy (B2B)
2019
234
2020
281
Razem
2019
454
2020
524
2019 2020
Forma zatrudnienia
Umowy o pracę na czas nieokreślony
2019
29%
2020
35%
Umowy o pracę na czas określony
2019
71%
2020
65%
2019 2020
Forma zatrudnienia w podziale na płeć
Umowy o pracę na czas nieokreślony – kobiety
2019
11,6%
2020
15,8%
Umowy o pracę na czas określony – kobiety
2019
32,7%
2020
31,7%
Umowy o pracę na czas nieokreślony – mężczyźni
2019
16,6%
2020
19,1%
Umowy o pracę na czas określony – mężczyźni
2019
39,0%
2020
33,3%
2019 2020
Miejsce pracy
Europa
2019
81%
2020
80%
Azja
2019
19%
2020
20%

Wśród osób, które najczęściej znajdują zatrudnienie w TTMS znajdują się:

[GRI 103(202), 103(204)]

Kraje w których rekrutowaliśmy w 2020

Kraje w których rekrutowaliśmy w 2020

Pracownicy to nasza największa wartość, to oni tworzą TTMS. My zapewniamy im:

Stosunek wynagrodzenia Pracowników TTMS najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej

Europa

+53%

różnica w poziomie wysokości wynagrodzenia kobiet w TTMS w stosunku do płacy minimalnej w 2020

+91%

różnica w poziomie wysokości wynagrodzenia mężczyzn w TTMS w stosunku do płacy minimalnej w 2020

Azja

+65%

różnica w poziomie wysokości wynagrodzenia kobiet w TTMS w stosunku do płacy minimalnej w 2020

+80%

różnica w poziomie wysokości wynagrodzenia mężczyzn w TTMS w stosunku do płacy minimalnej w 2020

Niektóre z benefitów, z których korzystają nasi pracownicy

ubezpieczenie na życie

dofinansowanie aktywności sportowych

wyprawki dla niemowlaków i dla pierwszoklasistów

prywatne ubezpieczenie medyczne

dofinansowanie nauki języków obcych

pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

dofinansowanie wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci

refundacja kosztów zakupu okularów

dofinansowanie żłobków i przedszkoli,