Na zdjęciu:

zespół TTMS administracja

Przewiń

Podsumowanie

Został on opracowany zgodnie z GRI Standards („in accordance”) w opcji podstawowej („core”). Obejmuje on rok 2021, tj. okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Nie był on poddawany zewnętrznej weryfikacji audytora, lecz spółka dołożyła wszelkiej staranności, by przedstawione w nim informacje były rzetelne.

Kluczowym elementem tej części raportu jest matryca istotności poszczególnych aspektów społecznej odpowiedzialności.

Otoczenie

Jako TTMS wchodzimy w interakcje z różnorodnymi interesariuszami, wśród których należy z wymienić następujące grupy:

Pracownicy

Administracja, regulatorzy, organizacje branżowe

Społeczność lokalna i społeczeństwo

Rynek i klienci

Rynek kapitałowy

Środowisko naturalne

Rzadkie, sformalizowane kontakty: z instytucjami, dotyczą konkretnych spraw. Częste, nieformalne kontakty: dialog z pracownikami, angażujący w podejmowanie decyzji, dotyczących środowiska i warunków ich pracy. Przykład: decyzje dotyczące biura, jego lokalizacji, formy pracy, czy wybór organizacji, którą firma powinna wesprzeć. Częste kontakty o zróżnicowanym charakterze: z Klientami oraz dostawcami.