Na zdjęciu:

Marta Kapelak
Weronika Rostkowska
i Małgorzata Szewczyk z TTMS

Przewiń

Misja:

Mamy umiejętności, doświadczenie w innowacyjnych rozwiązaniach – chcemy więc dostarczać usługi najwyższej jakości.

Nasze wartości

Sukces Klienta
naszym sukcesem

Jakość i poszukiwanie efektywnych rozwiązań

Trwałe relacje
z Klientami

Kreatywność
i innowacja

Przejrzysta komunikacja i wzajemne zrozumienie

Nasze wartości

Sukces Klienta
naszym sukcesem

Jakość i poszukiwanie efektywnych rozwiązań

Trwałe relacje
z Klientami

Kreatywność
i innowacja

Przejrzysta komunikacja i wzajemne zrozumienie

Historia TTMS

Startujemy. W ramach Grupy Kapitałowej TT powstaje Transition Technologies Managed Services.
Rozpędzamy się! Pod skrzydłami TTMS powstaje nowa spółka w Wielkiej Brytanii – TT Managed Services Ltd. W Warszawie otwieramy Dedykowane Centrum Obsługi dla jednego z naszych strategicznych Klientów.
Wypływamy na szerokie wody. Zaczynamy działać w Palo Alto, w Kalifornii (USA). Kilka miesięcy później powstaje nowe biuro i spółka w Kuala Lumpur w Malezji.
Kontynuujemy naszą ekspansję. Działamy w 7 lokalizacjach w Polsce, rozwijamy się w Londynie i w Kuala Lumpur, nawiązujemy nowe kontakty w Dolinie Krzemowej.
Nie zwalniamy tempa. Mamy już 8 lokalizacji w Polsce i nowe przedstawicielstwa w USA i Singapurze.
Bijemy rekordy. TTMS otwiera nowe biuro w Kuala Lumpur oraz notuje rekordowy zysk spółki po 5 latach działalności.
Przekształcamy się w Spółkę Akcyjną, zaczynamy realizować strategię akwizycyjną, kupując pakiet większościowy duńskiej spółki ConCor.

Nasze kompetencje

Kluczową rolę w naszej ofercie odgrywają dziś Salesforce, Adobe Experience Manager (AEM), Microsoft czy projektowanie i tworzenie szkoleń e-learningowych. Pozyskiwanie nowych projektów oraz budowanie długoterminowych relacji z klientami, które owocują długoterminową współpracą, przekłada się na wzrost organizacji, czego efektem jest otwieranie nowych biur w Polsce i za granicą.

Nasze kompetencje

Kluczową rolę w naszej ofercie odgrywają dziś Salesforce, Adobe Experience Manager (AEM), Microsoft czy projektowanie i tworzenie szkoleń e-learningowych. Pozyskiwanie nowych projektów oraz budowanie długoterminowych relacji z klientami, które owocują długoterminową współpracą, przekłada się na wzrost organizacji, czego efektem jest otwieranie nowych biur w Polsce i za granicą.

Najczęściej wykorzystywane rozwiązania technologiczne

Działania TTMS skoncentrowane są na wykorzystaniu najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych.

  • Platforma Salesforce
  • Adobe Experience Manager (AEM)
  • Rozwiązania chmurowe Microsoft
  • Cloud Computing
  • Systemy klasy Enterprise

Rozwój międzynarodowy

Większość z naszych kluczowych klientów to firmy międzynarodowe lub wręcz globalne. Dlatego też od początku naszej działalności zakładaliśmy jej umiędzynarodowienie, tak aby możliwie najlepiej odpowiedzieć na ich oczekiwania. Osiągnięcie pozycji dostawcy usług na poziomie globalnym będzie realizowane zarówno poprzez rozbudowę istniejącej sieci sprzedaży zagranicznej wykorzystującej obecne biura i partnerów handlowych, jak również poprzez akwizycje komplementarnych firm z sektora IT. Strategia rozwoju geograficznego Grupy obejmuje trzy makroregiony: Europę, Azję i Australię oraz USA. W każdym z tych trzech obszarów Zarząd przyjmuje inną, odpowiednią dla danego regionu, strategię rozwoju.

Model biznesowy

Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie zaawansowanego outsourcingu IT ze specjalizacją w usługach zarządzanych (managed services) dla dużych, a także średnich przedsiębiorstw. Równolegle, w uzupełnieniu podstawowego modelu biznesowego, realizujemy również usługi w formie kompleksowego procesu tworzenia oprogramowania. Obejmuje on szczegółową analizę potrzeb klienta, wdrożenie przygotowanego oprogramowania, jego testowanie i uruchomienie produkcyjne, a także następującą po nim opiekę powdrożeniową, utrzymanie i dalszy rozwój. Specjalizujemy się w innowacyjnych metodykach prowadzenia projektów Agile, które stosowane są coraz częściej w realizacji projektów IT, wypierając tradycyjne, ale mniej efektywne podejścia.

Relacje z klientami

W przypadku naszych usług, zwłaszcza managed services, zrozumienie specyfiki działalności, wynikających z niej oczekiwań oraz wyzwań przed jakimi stają nasi klienci ma kluczowe znaczenie. Nasi pracownicy stają się praktycznie członkami zespołów klienta, co sprzyja dobrej komunikacji, a także ma nieoceniony wpływ na sukces realizowanych projektów.

Rola w gospodarce

Wdrażane przez nas rozwiązania technologiczne przyczyniają się bezpośrednio do poprawy efektywności zarządzania określonymi obszarami biznesowymi, w tym do zapewnienia najwyższej jakości i przewidywalności procesów np. produkcyjnych lub z produkcją powiązanych. Nie sposób też przecenić roli społeczno-gospodarczej obszaru cyber security, który ze względu na cyberataki z Rosji i Białorusi już w 2021 roku okazał się być krytyczny z punktu widzenia stabilności funkcjonowania instytucji państwa. Z uwagi na sytuację międzynarodową związaną z wojną na Ukrainie i potencjalnym ryzykiem rozlania się konfliktu, szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa Polski i Polaków nabiera sektor obronny, z którego podmiotami również współpracujemy, działając chociażby w ramach Innovation Hub NATO.

Wcześniejszy okres pandemii potwierdził z kolei, jak kluczową rolę odgrywać mogą tak narzędzia do pracy zdalnej, jak i rozwiązania chmurowe, które od lat wdrażamy i promujemy. Zaawansowane technologicznie spółki mogły z dnia na dzień, bez ryzyka utraty ciągłości pracy i przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa, zacząć pracować zdalnie.

Upowszechnianie wiedzy

Staramy się dzielić z otoczeniem wiedzą dotyczącą współczesnych rozwiązań, pokazując ich możliwości i szkoląc profesjonalistów. Naszych aktywności nie przerwaliśmy nawet w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia i wprowadzone zostały najostrzejsze ograniczenia epidemiczne. Dzięki wykorzystaniu narzędzi pracy zdalnej, udało się nam zrealizować szereg ważnych z punktu widzenia rynku wydarzeń. Nasi specjaliści uczestniczyli też w wielu wydarzeniach i konferencjach w roli prelegentów, a my jako firma angażowaliśmy się aktywnie w organizację niektórych z nich.

Łańcuch biznesowy

Wśród dostawców i usługodawców należy przede wszystkim wymienić spółki z Grupy TT. W sytuacjach, w których do konkretnego projektu potrzebne jest uzupełnienie zasobów kompetencyjnych, posiłkujemy się zespołami ze spółek grupy kapitałowej. Analogicznie w naszych projektach uczestniczy szereg wysokokwalifikowanych ekspertów, z którymi w sposób długoterminowy współpracujemy w oparciu o umowy B2B.

Struktura zarządzania

Po zmianie formy prawnej, tj. przekształceniu Transition Technologies - Managed Services Sp. z o.o. w Transition Technologies MS S.A., Prezes tej pierwszej, zarządzający do tej pory spółką jednoosobowo, stanął na czele czteroosobowego zarządu, w którego skład weszli menedżerowie pierwotnie związani ze spółką i piastujący w niej kluczowe stanowiska kierownicze.