Pobierz cały raport

Neutralność klimatyczna

„Od kilku już lat szacujemy nasz ślad węglowy. W 2020 roku, jako TTMS, przyczyniliśmy się według naszych szacunków do wyemitowania około 171 tys. ton CO2 (o 7% mniej niż rok wcześniej). Naszą ambicją jest zredukowanie o połowę dotychczasowego śladu węglowego do roku 2023, a następnie ograniczenie go do 2025 do minimum, które będziemy mogli zneutralizować, osiągając neutralność klimatyczną.”

Aby to osiągnąć:

ograniczymy zużycie paliw, poprzez stopniową wymianę 100% floty samochodowej na pojazdy zero- i niskoemisyjne (elektryczne lub hybrydy plug-in)

100% naszych biur będzie zasilane energią wyprodukowaną w oparciu o odnawialne źródła energii (zakupioną od dostawców lub wyprodukowaną w oparciu o własne panele PV)

będziemy kompensować pozostałą emisję poprzez wspieranie projektów ekologicznych:
– ochrona mokradeł i torfowisk:
– nasadzenia drzew w miastach, ograniczając powstawanie wysp ciepła

-5%

Zmniejszenie zużycia paliw i energii w 2020 w stosunku do 2019

-7,6%

zmniejszenie emisji CO2

Zużycie paliw i energii 2019 2020
Olej napędowy (ON)
2019
31%
2020
27%
Energia elektryczna
2019
64%
2020
67%
Benzyna
2019
4%
2020
5%
Emisja CO2 (paliwa i energia) 2019 2020
emisja
2019
184 299 t
2020
171 142 t