Pobierz cały raport

Obszary naszej działaności

Analogicznie w naszych projektach uczestni­czy szereg wysokokwalifikowanych ekspertów, z którymi w spo­sób długoterminowy współpracujemy w oparciu o umowy B2B. Ci ostatni pochodzą z rynków lokalnych, choć w pojedynczych przypadkach współpracujemy z ekspertami krajów ościennych, świadczącymi usługi w formie zdalnej.

Jednocześnie wśród dostawców należy wymienić szereg pod­miotów związanych z funkcjami uzupełniającymi – np. usługi PR, czy usługi sprzątania, a także dostawców energii, najemców powierzchni biurowej, itp. Natura współpracy sprawia, że są to dostawcy lokalni.

Specyfika łańcucha dostaw sprawia, że praktycznie wszystkie zakupy produktów i usług dokonywane są w grupie kapitałowej lub na rynkach lokalnych.

Technologie, w których działamy