Pobierz cały raport

Code of conduct określa zasady:

Uczciwości w biznesie

Rzetelności

Ochrony danych osobowych

Bezpieczeństwa informacji

Transparentności relacji z klientem

Równości szans i zakazu dyskryminacji

Konfliktu interesów: Klienci, Dostawcy i Konkurencja

Odpowiedzialności społecznej