Na zdjęciu:

Katarzyna Ginalska z TTMS Lublin

Przewiń

A co, jeśli...

  • w firmie ma miejsce zachowanie, mające cechy dyskryminacji bądź mobbingu?
  • spółka, której udziały posiada pracownik TTMS, staje się naszym klientem?
  • osoba ubiegająca się o pracę w TTMS, w której procesie rekrutacji mamy uczestniczyć, okazuje się być naszym dobrym znajomym.
To trudne i złożone kwestie,
wymagające regulacji.

Kompasem jest dla nas kodeks etyki (Code of Conduct), fundament naszego podejścia do zarządzania etyką, który powstał w 2015 r.