Pobierz cały raport

Pracownicy podlegają rocznym ocenom, jednak sama ocena nie ma sformalizowanego charakteru

Brak obowiązku zdawania określonych egzaminów czy uzyskiwania certyfikatów po przepracowanym okresie

Brak utartych ścieżek kariery

Stałe wsparcie pracowników w ich rozwoju na zasadach dobrowolności i w tempie, o którym decyduje sam zainteresowany.

Finansowanie specjalistycznych szkoleń

Przejmowanie kosztów certyfikacji kompetencji, pracowników

Możliwość pracy w 3 modelach.
Każdy pracownik sam wybiera, który wariant jest dla niego najlepszy

Praca 100% z biura

Praca hybrydowa

Praca 100% zdalna