Na zdjęciu:

Marcin Kubec oraz Paweł Fleischer z TTMS Warszawa

Przewiń

W TTMS zostały wdrożone standardy, narzucone przez grupę kapitałową GKTT, do której należymy. Tworzą one Zintegrowany System Zarządzania.

Jedna z norm, przez nas przestrzeganych, określa 11 obszarów, mających wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji:

polityka bezpieczeństwa,

organizacja bezpieczeństwa informacji,

bezpieczeństwo zasobów ludzkich,

bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,

zarządzanie systemami i sieciami,

kontrola dostępu,

zarządzanie ciągłością działania,

pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,

zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,

zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami