Raport ESG za rok 2021

W corocznym raporcie niefinansowym prezentujemy nasze działania w sferach Environmental (środowiskowe), Social (dot. zagadnień społecznych) oraz Governance (zw. z ładem korporacyjnym).

Przewiń

TTMS w liczbach

Sebastian Sokołowski Prezes Zarządu Transition Technologies MS

[102-14, 102-15] / List Prezesa

Szanowni Państwo

Kilkanaście miesięcy temu, mając na uwadze odpowiedzialność, jaka spoczywa na każdej dużej, dynamicznie rozwijającej się spółce, podjęliśmy decyzję o raportowaniu niefinansowym. W 2021 r., w naszym pierwszym raporcie ESG, znalazły się przedsięwzięcia, które podjęliśmy
w sferze ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasady, tworzące nasz ład korporacyjny.

Jeśli traktować raport ESG jako pewien pryzmat, przez który poznajemy firmę, nasuwa się pytanie: czym nasza spółka różni się od tej, którą Państwu przedstawialiśmy rok temu?

Raport oraz sama świadomość konieczności raportowania z czasem dała naszym działaniom pewne ramy. Planując wszystko, co jest związane z zagadnieniami Environmental, Social i Govermance zaczęliśmy stopniowo „myśleć” raportem. Usystematyzowaliśmy to, co jeszcze w 2020 r. było zbiorem często niezwiązanych ze sobą akcji. I jeżeli coś miałoby wybrzmieć w poniższym dokumencie szczególnie, to chciałbym, żeby wybrzmiało właśnie to.

Mam nadzieję, że nasz raport za 2021 r. dostarczy Państwu pełni informacji, potrzebnych do podejmowania decyzji, których przedmiotem jest Transition Technologies MS. Jest to komplet danych, przydatny oczywiście podmiotom, chcącym wnikliwie ocenić ryzyka i możliwości związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju dla swoich inwestycji, a także skutki tych inwestycji dla ludzi i środowiska. Wierzę też, że z takiego kompendium na temat spółki korzystać będzie również coraz więcej kandydatów, szukających pracodawcy, z którym mogą się utożsamić.

W chwili, gdy piszę te słowa, na przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej czeka projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dyrektywa nałoży na przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 500 pracowników, obowiązek raportowania zarówno tego, w jaki sposób kwestie zrównoważonego rozwoju wpływają na ich wyniki działalności, sytuację i rozwój, jak i na temat ich wpływu na ludzi i środowisko. To ważna dyrektywa, która nie tylko przekształci naszą powinność w prawny obowiązek, ale też narzuci nam pewne standardy raportowania. Dzięki nim z roku na rok będziemy starali się coraz skuteczniej zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na informacje na temat zrównoważonego rozwoju.
Życzę Państwu wyczerpującej lektury.

Z poważaniem,
Sebastian Sokołowski
Prezes Zarządu Transition Technologies MS

Zwiń
Czytaj więcej

Mapa działalności TTMS

Mapa działalności TTMS

Polska

Warszawa
Białystok
Kraków
Lublin
Wrocław
Koszalin
Łódź
Olsztyn

Europa

Dania
Wielka Brytania

Ameryka Północna

Sarasota
San Francisco

Azja

Malezja

Wzrost od początku działalności TTMS

+728%

Wzrost zatrudnienia od początku działalności TTMS

+1827%

Wzrost przychodu od początku działalności TTMS